Hizmet Sözleşmesi

Console Finance'a hoşgeldiniz.

1. Taraflar ve Tanımlar

Console Finance Hizmet Sözleşmesi (kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır), Console Finance ile Console Finance web sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaparak profilini oluşturmuş kişi (kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Bu sözleşme Console Finance tarafından sunulan hizmetlere ilişkin kullanım koşullarını açıklar.

Bu sözleşmedeki koşulları anlamadıysanız lütfen hizmetimizi kullanmadan önce bizimle iletişime geçin.

Bu sözleşmedeki maddelerin tümünü kabul etmiyorsanız hizmetlerimizden yararlanmayabilirsiniz.

İşbu sözleşmede;

  • Console Finance web sitesi console.finance, android uygulaması Console Finance ve iOS uygulaması Console Finance bundan sonra kısaca "Uygulama" şeklinde,
  • Kullanıcı tarafından oluşturulmuş işletme bundan sonra kısaca "İşletme" şeklinde,
  • İşletme tarafına Console Finance ödeme servisleri aracılığıyla ödeme yapan kişi veya kuruluşlar bundan sonra kısaca "Müşteri" şeklinde
  • İşletme kendine ait yazılımı üzerinden arkaplanda Console Finance hizmetlerine erişebilmesi için Console Finance tarafından oluşturulmuş "uygulama programlama arayüzü (API)" bundan sonra kısaca "API" şeklinde

anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı'nın Uygulama'dan yararlanmasına ilişkin koşulların ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı, Kullanıcı olma, ödeme ve banka bilgilerinin saklanması ve kullanılması, Müşterilerden online ödeme alma işlemlerine ilişkin koşulların belirlenmesidir.

3. Kullanıcı Olma Koşulları

3.1 Kimlik Onayı

Uygulama kimlik onayını e-posta adresine veya cep telefonuna gönderdiği kısa bir doğrulama kodu vasıtasıyla yapar. Her Kullanıcı, Uygulama ana sayfasında yer alan Giriş bağlantısından "e-posta adresini" veya "cep telefonu numarasını" girerek kimliğini onaylamak zorundadır. Uygulama kimliğini onaylamış olan kullanıcıyı belirli bir süre boyunca hatırlar. Bu belirli süre dolduğunda Kullanıcı dilerse tekrar giriş yapar.

Uygulama kimlik onayı için bir şifre oluşturmanızı istemez. Her girişte kimliğinizi onaylamanız için doğrulama kodu gönderir.

İlk kez giriş yapan Kullanıcı meslek, profil fotoğrafı, konum gibi temel profil bilgilerini doldurmak zorundadır. Bu bilgiler daha iyi bir uygulama deneyimi için otomatik olarak talep edilir. Kullanıcı bu bilgileri doldurmadan servisi kullanamaz.

Kullanıcı, kaydettiği tüm bilgilerin doğrulunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, gerçekleştirdiği işlemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini, bu işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğine ait bir itiraz ileri süremeyeceğini kabül, beyan ve taahhüt eder.

3.2 "Kişi" Olarak Kullanıcı

Herhangi bir işletmeyi temsil etmeyen veya Uygulama'yı birey olarak kullanmak arzusunda olan kişidir.

Kullanıcı ödeme alma veya ödeme yapma işlemi gerçekleştirmek istediğinde "kimlik numarası" ve "posta adresi" gibi kimlik bilgilerini de vermek zorundadır. Kullanıcı bu bilgileri vermeden ödeme alma veya ödeme yapma işlemlerini gerçekleştiremez. Uygulama, Kullanıcıdan bu bilgileri vermesini otomatik olarak talep eder.

Her Kullanıcı temel profil bilgilerinin görüntülenebildiği bir URL adresine sahiptir. Bu URL adresi Uygulama tarafından listelenmez fakat Kullanıcı isterse bu URL adresini herhangi başka bir yerde paylaşabilir.

3.3 "İşletme Yetkilisi" Olarak Kullanıcı

Yasal olarak işletme statüsüne sahip, vergi mükellefi kuruluşları temsilen Kullanıcı olmuş kişilerdir.

İlk kez giriş yapan Kullanıcı işletme ünvanı, posta adresi, vergi numarası gibi temel bilgileri vermek zorundadır. Bu bilgiler Uygulama tarafından otomatik olarak talep edilir. Kullanıcı bu bilgileri vermeden servisi kullanamaz.

Bazı Uygulama özellikleri kullanıcıya veya işletmeye ait ek bilgiler veya belgeler istememizi gerektirebilir. Uygulama bu talepleri otomatik olarak yapar ve Kullanıcı bu bilgileri veya belgeleri vermek zorundadır.

Kullanıcı bilgilerini vermiş olduğu işletmenin resmi bir temsilcisi olduğunu, işletmenin gerçekleştireceği işlemlerden haberdar olduğunu ve onay verdiğini kabül, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işletme bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde Uygulama üzerinden de gerekli güncellemeleri yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Etik ve Güvenlik

Kullanıcı gerek Uygulama üzerinden gerekse API üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemlerde herhangi bir manipülasyon veya benzeri, yazılımın işleyişini değiştiren faaliyette bulunmayacağını, kullandığı cihazı veya sunucuyu truva atı, kötü niyetli yazılım gibi elemanlara karşı korumak için gerekli tedbirleri alacağını, tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı alacağı veya yapacağı ödemeler ile alakalı olarak, bu ödemelerin neye karşılık yapıldığı konusunda Uygulama'nın bilgisinin ve dolayısıyla sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı Uygulama kapsamındaki yazılımları veya yazılımlardan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Uygulama bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; Uygulama'nın bağlı olduğu sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde site ve uygulamanın kullanılmaya çalışılması ve bunlara erişim sağlanmaya çalışılması; Uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama üzerinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü haksız kullanım ve izinsiz işlemler, işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında olup, hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

3.5 Ücretler

Console Finance hizmetleri, faydalandığınız hizmet sayısına veya miktarına göre çeşitlilik gösterir. Kullanıcı kullanım esnasında bu ücretlendirmeleri görecektir. Kullanıcı tercihine göre ücretsiz seçeneği (var ise) seçebileceği gibi ücretli seçenekleri de seçebilir.

Ücretin tahsilatı Kullanıcı kredi kartı üzerinden tercihe göre aylık veya yıllık periyotlarda yapılır.

Console Finance ödeme alma veya ödeme yapma işlemlerinizde hiç bir şekilde kesinti yapmaz.

Kullanıcı ödeme işlemlerinde adına veya temsil ettiği işletmenin adına doğabilecek olası vergilendirmelerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Console Finance vergilendirme kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ödeme işlem kayıtlarınızı vergilendirme kuruluşlarıyla paylaşabilir.

3.6 Diğer Koşullar

Uygulama işleyişi, hizmetlerini sunması tamamen Console Finance takdirindedir. Uygulama düzenli olarak güncellenir ve yeni özellikler gelebileceği gibi bazı özelliklerde kaldırılabilir. Console Finance web sitelerini, mobil uygulamalarını veya hizmetlerini süreli veya süresiz olarak durdurabilir.

4. Console Finance Tarafından Sunulan Hizmetler

4.1 Ödeme Alma

Uygulama kredi kartı ile karşı taraftan ödeme almanıza imkan tanır. Kullanıcı bankadan edindiği sanal pos bilgilerini ilgili Uygulama bölümüne kaydeder. Kullanıcı herkesin erişimine açık olan URL adresini karşı taraf ile paylaşır. Karşı taraf kredi kartı bilgilerini girerek ödeme işlemini gerçekleştirir.

Uygulama, Kullanıcı tarafında göstermek üzere karşı tarafın kimlik ve ödeme bilgilerini saklar. Kredi kartı bilgileri kaydedilmez.

Kullanıcı banka ile anlaşmasına bağlı olarak dilerse banka kampanyaları tanımlayarak taksitlendirme veya indirimler ayarlayabilir.

Ödeme başarılı olarak gözükse de gerçekten ne zaman gerçekleştiği bankanın işlemi gerçekleştirdiği zamana bağlıdır. Bazen bankanın işlem yoğunluğuna göre gecikmeler yaşanabilir. Dolayısıyla gecikmelerden Console Finance sorumlu değildir.

Console Finance'ın ödemenin neye karşı alındığına dair bir bilgisi bulunamaz ve dolayısıyla sorumluluğu da bulunmamaktadır. Karşı tarafın bir itirazı bulunması durumunda İşletme ile veya banka ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

4.2 Ödeme Yapma

Kullanıcı veya herhangi bir kişi kredi kartı ile başka bir Kullanıcı hesabına Uygulama üzerinden ödeme yapabilir.

Ödemeyi yapan kişi veya kuruluş fatura bilgilerini belirtmek zorundadır.

Ödeme başarılı olarak gözükse de gerçekten ne zaman gerçekleştiği bankanın işlemi gerçekleştirdiği zamana bağlıdır. Bazen bankanın işlem yoğunluğuna göre gecikmeler yaşanabilir. Dolayısıyla gecikmelerden Console Finance sorumlu değildir.

Console Finance'ın ödemenin neye karşı alındığına dair bir bilgisi bulunamaz ve dolayısıyla sorumluluğu da bulunmamaktadır. Karşı tarafın bir itirazı bulunması durumunda İşletme ile veya banka ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

4.3 Finansal Hareketler

Kullanıcı dilerse ödeme işlemleri haricinde finansal hareketler oluşturabilir. Fatura giderleri, hammadde giderleri, satış gelirleri gibi farklı çeşitte gelir ve gider kayıtları açarak finansal işlemlerinin bir kaydını tutabilir.

Console Finance bu işlemlerin doğru olup olmadığını bilemez ve bu işlemler hakkında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.4 Destek

Console Finance için sorularınız, problemleriniz ve şikayetleriniz önemlidir. Uygulama deneyiminizle ile alakalı her konuda açıklayıcı ve bilgilendirici olmak için çalışıyoruz. Console Finance tüm destek taleplerini değerlendirdiği gelişmiş bir destek platformu mevcuttur. Kullanıcı tüm destek taleplerini destek platformu üzerinden iletmek zorundadır. Console Finance telefon üzerinden destek talebi almaz. Destek taleplerinizi hizmetlerimizi geliştirmek adına en iyi bu şekilde değerlendirebileceğimize inanıyoruz.

Console Finance aynı zamanda bir topluluk platformuna sahiptir. Topluluk platformu kullanıcıların bilgilerini paylaşmasına ve etkileşimde bulunmalarına imkan tanır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Console Finance, işbu anlaşmadan, Uygulama kullanımından, ödemeyi yapan banka ve ödemeyi alan bankalar arasındaki iletim aksaklıklarından, hizmet sürekliliğinin sağlanamamasından ve sözleşme ihlalinden ya da aleni veya zımni garantilerin ihlâlinden ya da bu anlaşma kapsamındaki tazminat sorumluluklarının ihlâlinden ya da yanlış beyanlar, ihmaller, mutlak sorumluluklar veya başka haksız fiillerden kaynaklanan, öngörülebilir veya öngörülemez nitelikte, netice kabilinden, dolaylı, özel veya arızi zararlardan veya cezai tazminatlardan (bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, bu kayıp ve zararların olabileceği o tarafa bildirilmiş olsa bile, veri, şerefiye, kâr, yatırım kaybı, para kullanım kaybı veya tesis kullanım kaybı; verilerin mevcudiyeti veya kullanımında olası kesintiler; diğer işlerin durması veya diğer varlıkların zarar görmesinden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere); ağır ihmal ve kast halleri müstesna olmak üzere, diğer Tarafa veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.

6. Fikri ve Mülkiyet Hakların Korunması

Uygulama bütün olarak ve dahilinde bulunan tüm içerik, veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, kodlar ve benzeri tüm bileşenler Console Finance'a ait ve/veya Console Finance tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı, mezkur bilgi, içerik ve verileri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Console Finance hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcı; Console Finance tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Console Finance telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Console Finance; tüm hizmetlerini, uygulamalarını, telif haklarına tabi çalışmalarını ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.

7. Sözleşmenin Feshi

Console Finance, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca, aşağıdaki paragraflarda belirtilen derhal fesih haklı saklı kalmak kadıyla, herhangi bir zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeyi 5 gün önceden ihbarda bulunarak feshetme hakkını haizdir.

Kullanıcı, Uygulama'yı kullanırken gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespiti halinde veya herhangi bir suça konu olduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, Console Finance, haklı bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın sözleşmeyi derhal feshederek Kullanıcı statüsünü iptal edebilir.

Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerinin bir veya birkaçını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, Console Finance, ayrıca mehil tayinine gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu sözleşmenin işbu madde içerisinde belirtildiği şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve sözleşmenin feshi sebebiyle Console Finance'ın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Console Finance tarafından yeni kural ve koşulların belirlenmesi ile işbu sözleşmenin güncellenmesinin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı kendi talebi doğrultusunda herhangi bir zamanda bizimle iletişim kurarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı tarafından yapılacak fesih bildirimi 3 iş günü içinde yürürlüğe girer.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Console Finance işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Console Finance için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Console Finance'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mevzuat değişikliği ve idari veya adli mercilerin kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Console Finance'ın makul kontrolü haricinde ve Console Finance'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Devir Yasağı

Kullanıcı, işbu sözleşme ile belirlenen Uygulama kullanımından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez veya kiralayamaz.

10. Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu sözleşme Kullanıcı ile Console Finance arasındaki Uygulama kullanılmasına ilişkin tek sözleşme olup; sözleşme maddelerinin çıkarılması, değiştirilmesi veya bir maddenin geçersiz kalması ve sözleşmeye ilave yapılması nedeni ile işbu sözleşmenin bütünlüğü bozulmaz ve sözleşme geçerliliğini yitirmez.

11. Feragat Sayılmama

İşbu sözleşme ile Console Finance'a tanınan hakların tam ve zamanında kullanılmamış olması Console Finance'ın söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

12. Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Console Finance'a ait veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, diğer tarafı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. yuşmazlıkların Çözümü, Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde, yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. Sözleşme Değişiklikleri

Console Finance, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İçeriği değiştirdiğinde Kullanıcı, e-posta, sms veya Uygulama içinde bir bildirim alarak haberdar edilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Kullanıcı tarafından yapılan tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

15. Yürürlük

Toplam 15 (onbeş) maddeden mütevellit işbu anlaşma Kullanıcı'nın işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.